EKAVI and Kannada Software Development

ella kannadaabhimanigala antarrashtriya vedike in

KANNADIGARINDA KANNADA BHASHEGE ANYAYA

Posted by egovindia on January 10, 2009

ಎಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಅಂತರರಾಷ್ಟೀಯ ವೇದಿಕೆ – ಈಕವಿ
ELLA KANNADA ABHIMAANIGALA VEDIKE INTERNATIONAL
………………………… …….. EKAVI ………………………… ……………
 

 
“ಈ-ಕವಿ” ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕನ್ನಡನುಡಿಗಾಗಿ,  ಕನ್ನಡನಾಡಿಗಾಗಿ,  ಕನ್ನಡಿಗರಿಗಾಗಿ ಸದಾಕಾಲ ದುಡಿಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ.”
 
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ (ಡಾ.ಕೆ.ವಿ ನಾರಾಯಣ) – –
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ದಕ್ಕೆ ತಂದಿರುವರು ಕನ್ನಡ ಗಣಕ ಪರಿಷತ್. —>
ಕನ್ನಡಿಗರಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ.
Dr. Chandrashekara Kambara’s Speech about KSD – ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
Part one : http://youtube.com/watch?v=s01b4Z7l-aw
Part two : http://youtube.com/watch?v=UMmmomar7WA
__________________________________________________________________________________________________
ಕನ್ನಡ ಗಣಕ ಪರಿಷತ್ ಗೆ ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶ ಮಾಡುವ ವಿದಾನವೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.
ಕನ್ನಡ ಗಣಕ ಪರಿಷತ್, ನುಡಿ ತಂತ್ರಾಂಶ ಕದ್ದು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬರಹ ವಾಸು.
 
 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರವನ್ನು ಕನ್ನಡ ಗಣಕ ಪರಿಷತ್ ತಪ್ಪು ದಾರಿಗೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ.  ಕಗಪ ಬರಹ ಫಾಂಟ್ಸ್ ಕದ್ದು ಮಾಡಿರುವ ನುಡಿ ಫಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾರಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆದಾರ ಇದೆ.
 
 
ನುಡಿ ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವ ಅಕ್ಷರ (ಫಾಂಟ್) ವನ್ನು ಆಕೃತಿ ತಂತ್ರಾಂಶದಿಂದ ಕದ್ದದ್ದು ಎಂದು ಯಾರೋ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ನಾವು ಅಷ್ಟು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರು ಸ್ವತಃ ಕನ್ನಡ ಗಣಕ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು.  ಒಬ್ಬರು ಕನ್ನಡ ಗಣಕ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಡಾ. ಯು. ಬಿ. ಪವನಜ ಹಾಗು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಪರಿಷತ್ತಿನ  ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ. ಇವರುಗಳು ನಮಗೆ ಬರೆದ ಮೇಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.  ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವತಃ ಆಕೃತಿ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಮಾಲಿಕರಾದ ಆನಂದ್ ಸಹ ಶೇಶಾದ್ರಿ ವಾಸುರವರ ಬರಹದ ಮೊದಲ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಕೃತಿ ಫಾಂಟ್ ಕದ್ದು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದರು, ನಂತರ ಬರಹ ತಂತ್ರಾಂಶದಿಂದ ಕನ್ನಡ ಗಣಕ ಪರಿಷತ್ತಿನವರು ಫಾಂಟ್ ಕದ್ದು ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
 
 
ಕನ್ನಡಿಗರಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ.
 
ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡಲಿ ಪೆಟ್ಟು ಆಗಿರೋದು ಶೇಷಾದ್ರಿವಾಸು ಇಂದ. ಯಾಕೆಂದರೆ, ವಾಸು ಆಕೃತಿ ಫಾಂಟ್ಸ್ ೧೯೯೭ ನಲ್ಲಿ  ಕದ್ದು  ಬರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನು ವಾಸುನೆ ಜುಲೈ ೨೦೦೪ ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈಮೇಲ್ ಬರೆದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಬರಹ ಕದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂಥ ವಾಸುನೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ವಾಸು ಕದ್ದು ಬರಹ ೧.೦ ಮಾಡಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ, ಮುಂದಿನ ಬರಹ ೨.೦ , ೩.೦, ೪.೦, ೫.೦, ೬.೦, ೭.೦, ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ. ವಾಸು ಏನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನೋ ಅದೆಲ್ಲ ಕದ್ದು ಮಾಡಿದಂಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ.
 
 
ಕನ್ನಡ ಗಣಕ ಪರಿಷತ್ ಶೇಷಾದ್ರಿವಾಸು ಕದ್ದು ಮಾಡಿದ ಬರಹ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕಲಿತ ಎಂಭ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಅಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ನುಡಿ ಅಂಥ ಹೆಸರುಕೊಟ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಪಡೆದು ಮಾರಿದೆ.
ವಾಸು ಬರಹ ಕದ್ದು ಮಾಡಿ, ಕನ್ನಡ ಗಣಕ ಪರಿಷತ ಗೆ ಬರಹ ತಂತ್ರಾಂಶ ವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಕೊಡದೆ ಇದಿದ್ದರೆ , ಕಲಿತ ತಂತ್ರಾಂಶ ವನ್ನು ಮಾಡಲು ಕನ್ನಡ ಗಣಕ ಪರಿಷತ್ ಗೆ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು  ನುಡಿ ತಂತ್ರಾಂಶನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾರುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.
 
 
ನುಡಿ ಮತ್ತು ಬರಹ ತಂತ್ರಾಂಶ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶ ವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ೨೪ ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶ ತಯಾರಿಕರು ಇದ್ದರು. ಈಗ ಎಸ್ಟು ಇದ್ದರೆ ಅಂಥ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬೇಕು?
ನುಡಿ ಮತ್ತು ಬರಹ ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು, ಒಬ್ಬ ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶ ತಯಾರಿಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ , ಅವರ ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶ ವನ್ನು , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ಎಂದು ೧೯೯೭ ನಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಈ ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶ ವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
 
 
ಕನ್ನಡ ಗಣಕ ಪರಿಷತ್ ಗೆ ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶ ಮಾಡುವ ವಿದಾನವೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.
ಕನ್ನಡ ಗಣಕ ಪರಿಷತ್ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂಥ ತೇಜಸ್ವಿ ಯವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ಗಣಕ ಪರಿಷತ್, ನುಡಿ ತಂತ್ರಾಂಶ ಕದ್ದು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬರಹ ವಾಸು.
 
 
 
ಕನ್ನಡ ಗಣಕ ಪರಿಷತ್ ಗೆ ನುಡಿ ತಂತ್ರಾಂಶ ಮಾಡಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ೩೫ ಲಕ್ಷ  ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ದುಡ್ಡು ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂಥ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಯಾಕೆ ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗುಟ್ಟು ಏನು ? ಕನ್ನಡ ಗಣಕ ಪರಿಷತ್ ನವರಿಗೆ ಈ ದುಡ್ಡು ಎನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಥ ಗೊತ್ತು. ಕನ್ನಡ ಗಣಕ ಪರಿಷತ್ ಯಾಕೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ?
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ ದಿಂದ ದುಡ್ಡು ತೆಗೆದು ಕೊಂಡ, ಕನ್ನಡ ಗಣಕ ಪರಿಷತ್ ಯಾಕೆ ನಾವು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಉಚಿತ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂಥ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಓಡಾಡಬೇಕು?
 
 
 
ಕನ್ನಡ ಗಣಕ ಪರಿಷತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವನ್ನು ತಪ್ಪು ದಾರಿ ಗೆ ಹೇಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶ ವನ್ನು ನಾವೇ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂಥ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ಗಣಕ ಪರಿಷತ್ ಗೆ ತಂತ್ರಾಂಶ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂಥ ನು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಎರಚಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ಗಣಕ ಪರಿಷತ್ ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು  ಹೊಸ ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶ ಮಾಡಿ ಅಂಥ ಹೇಳಿದ್ದು. ಈಗ ಕನ್ನಡ ಗಣಕ ಪರಿಷತ್ ಕದ್ದು ಮಾಡಿರುವ ನುಡಿ ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶ ವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಗಣಕ ಪರಿಷತ್ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಗಣಕ ಪರಿಷತ್ ಅನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ದವರು ದೂರ ಇಡಬೇಕು.
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ನುಡಿ ತಂತ್ರಾಂಶ ವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಬೇರೆ ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶ ತಯಾರಿಕರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
 
 
 
ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಆಗಲೇಬೇಕು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರದಲ್ಲಿ.
ಕನ್ನಡವನ್ನು ತಂತ್ರಾಂಶ ದಾಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಳವಡಿ ಸದೇಹೊದರೆ, ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆ ಆಗುವುದು ಕಸ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಗಿರುವ ತಪ್ಪನೆಲ್ಲ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು.
ಕನ್ನಡ ವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಂತ್ರಾಂಶ ದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದರೆ, ಜಿಲ್ಲಾ, ತಾಲೂಕು , ಹೋಬಳಿ, ಹಳ್ಳಿ  ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. 
ಜಿಲ್ಲೆ, ತಾಲೂಕು, ಹೋಬಳಿ, ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿ ಗಳ, ಕನ್ನಡಿಗರ ಮಕ್ಕಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದಿ ಮುಂದೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಕಸ್ಟ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನೆಲ್ಲ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಇವರೆಲ್ಲ ಬೆಂಗಳುರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕಲು ಬಂದ್ಗ ಎಸ್ಟು ಕಸ್ಟ ಪಡುತ್ತಾರೆ ಅಂಥ ನಾವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿ ಒಂದು ದಾರಿ ತೋರಿಸಬೇಕು.
 
 
 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ದಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ದಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯ ವಾಗ ಬೇಕಾದರೆ, ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು.  ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಇದೆ ಮೊದಲನೆಯ ಕೆಲಸ.
 
ಈ ಆಡಳಿತ ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ, ಅಂದರೆ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಇಂದ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿ ಯವರಿಗೆ, ಕನ್ನಡ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಇರಬೇಕಾದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ , ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶ ವನ್ನು ಸರಿ ಪಡಿಸಬೇಕು.
 
 
 
ಕನ್ನಡಿಗರು, ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಒಂದು ದಾರಿ ನೋಡಬೇಕು.
ಚಾರಿತ್ರಿಕ ತಿರುವಿನಲ್ಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಭವಿಷ್ಯ.
ಆದುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಸ್ಥಿತಿ ಗತಿಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡಿಗರು ಗಮನಿಸಬೇಕು.
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ತಪ್ಪು ಧೋರಣೆಗಳು.
ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು.
 
 
 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ?

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, “ನುಡಿ” ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನೇ ಬಳಿಸಲೇಬೇಕು ಎಂಭ ಆದೇಶವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಕನ್ನಡ ಗಣಕ ಪರಿಷತ್ ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸ್ಥಾನ ಮಾನ ವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕು.
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಗಿರುವ ತಪ್ಪನೆಲ್ಲ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು.
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರವನ್ನು ಕನ್ನಡ ಗಣಕ ಪರಿಷತ್ ತಪ್ಪು ದಾರಿಗೆ ಎಳೆದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು.
“ನುಡಿ” ತಂತ್ರಾಂಶ ವನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲು “ನುಡಿ” ಸೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ, ಎಲ್ಲರು ಸೇರಿ ಇದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸಬಹುದು. ಕನ್ನಡ ಗಣಕ ಪರಿಷತ್ “ನುಡಿ” ತಂತ್ರಾಂಶ ವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾರಿದ್ದರು ಯಾಕೆ ಒಪ್ಪುತ್ತಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ? ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ ಯಾಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು?
 
 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ನೇಮಿಸಬೇಕು.

ಈ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ  ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಲ್ಲ ಸಾಹಿತಿಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಜ್ಞರು, ಭಾಷಾ ತಜ್ಞರು, ಪತ್ರಿಕಾ ಸಂಪಾದಕರು, ಮುದ್ರಕರು, ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶ ತಯಾರಕರು, ವ್ಯಾಕರಣ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು, ಪ್ರಕಾಶಕರು, ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಣಿತರು, ಪತ್ರಿಕೋಧ್ಯಮಿಗಳು, ಉಚ್ಛಾರಣಾ ತಜ್ಞರು, ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸರಕಾರದ ಅದಿಕಾರಿಗಳು, ವಿಮರ್ಶಕರು, ನಿಘಂಟು ತಜ್ಞರು, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಉದ್ದಿಮೆದಾರರು, ಇರಬೇಕು.
 
 
 
ಕನ್ನಡಿಗರು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳು

ಎಸ್ಟೇ ಕನ್ನಡ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗ್ ಗಳು ಇದ್ದರೂ, ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.
“ನುಡಿ” ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರೂ, ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಕನ್ನಡ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗ್ ಗಳಿಂದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. 
ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಉಳಿಯುವುದು ಕಥೆ-ಕಾದಂಬರಿ ಇಂದ ಅಲ್ಲ.
ಗೂಗಲ್ ಅವರ ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಅಳವಡಿಸಿದರೂ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ.ಕಂ ಏನೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.
 
 
ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಉಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ಕನ್ನಡ ಬಳಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾಗಬೇಕು. ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶ ವನ್ನು ಸರಿ ಪಡಿಸಬೇಕು.
ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶ ಬಳಕೆಯು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ.
ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಸರಿ ಪಡಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ.
ಇದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಬೇಕು.
 
 
 
ಯಾವ ಪತ್ರಕರ್ತ್ತರು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶ ದಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗಿದೆ ಅಂಥ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ?
ಯಾವ ಪತ್ರಕರ್ತ್ತರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರವನ್ನು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ?
ಪತ್ರಕರ್ತ್ತರು, ಕನ್ನಡ ಗಣಕ ಪರಿಷತ್ ಅನ್ನು ಯಾಕೆ ಇನ್ನು ಕೇಳಿಲ್ಲ ? ನುಡಿ ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ?  ನುಡಿ ಕದ್ದಿದ್ದೋ ಅಲ್ವ ಅಂಥ ?
ನುಡಿ ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶ ವನ್ನು ಯಾಕೆ ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಕೇಳಿದ್ದಾರ ?
ಯಾವ ಪತ್ರ ಕರ್ತ್ತರು ಕದ್ದು ಮಾಡಿದ ನುಡಿ ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾರಿದ ಕನ್ನಡ ಗಣಕ ಪರಿಷತ್ತನ್ನು ಯಾಕೆ ಇನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ?
ಪತ್ರಕರ್ತ್ತರು, ಎಲ್ಲರೂ ಬರೆದಿರುವ ಪತ್ರಗಳನ್ನ್ಜು ಓದಿ, ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶಕ್ಕೆ ಏನು ತೊಂದರೆಗಳು ಆಗಿದೆ ಅಂಥ , ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರ ?
 
 
 
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕವಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಹಿತಿಗಳು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶ ಕ್ಕೆ ಏನು ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಅಂಥ ಯಾಕೆ ನೋಡುತ್ತಿಲ್ಲ ?
ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಏನು ತೊಂದರೆಗಳು ಇದೆ ಅಂಥ ಯಾಕೆ ನೋಡುತ್ತಿಲ್ಲ ?
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕವಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಹಿತಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರವನ್ನು ಇನ್ನು ಯಾಕೆ ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ್ಲ?
 
 
ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪ್ರದಿಕಾರ, ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ?
ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್, ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ?
ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ?
_______________________
 
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ( ಡಾ.ಕೆ.ವಿ ನಾರಾಯಣ )
 
 
ಉಡುಪಿ, ಆ. 03 : ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳತೊಡಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಜನರು ಮಾತಾನಾಡುವುದನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬರೀ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ದಿನಗಳು ದೂರವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖ್ಯಾತ ಭಾಷಾತಜ್ಞ ಡಾ.ಕೆ.ವಿ.ನಾರಾಯಣ ವಿಷಾದಿಸಿದರು.
 
 
ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ 60ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಶಾಸನ ಅಧ್ಯಯನ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಯುಜಿಸಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ರಾಜ್ಯದ ಮಟ್ಟದ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು, ಮುಂದುವರೆದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪರಿಣಾಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಗಂಡಾಂತರ ಎದುರಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಇಂದು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲ ಯಾವ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕೆಂದರೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರಿನ ಮೊರೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬರೆಯುವ ಪರಿಪಾಠ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಂತುಹೋಗಿದೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯುವ ಸಮಯಬಂದಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರತಿಫಲವೇ ಇಂದಿನ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿ ರವಾನಿಸುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಖೇದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
 
ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 6 ಸಾವಿರ ಭಾಷೆಗಳು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಆದರೆ 100 ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಿಪಿ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಲಿಪಿಯನ್ನು ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಹತ್ತು ಲಿಪಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಂತ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಆ ಹತ್ತು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನಾಲ್ಕು ಅಥವಾ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಭಾಷೆಯಾಗಿರುವ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕಲಿಯಲು ವಿದೇಶಿ ಸಂಶೋಧಕರು ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿರುವುದು ತಿಳಿದಿರುವ ಸಂಗತಿ ಎಂದು ನಾರಾಯಣ ವಿವರಿಸಿದರು. ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಶಾಸನಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಮಹತ್ವವಿಲ್ಲ. ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಶಾಸನಶಾಸ್ತ್ರ ಕೇವಲ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಆಧಾರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಶೋಧಕರು, ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಶಾಸನಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊರಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
 
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಚ್ಯವಸ್ತು ಸಚಿವಾಲಯದ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಉಷಾ ಸುರೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸುಮಾರು 300 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯದಾದ 20 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಚೀನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿರುವ ಶಾಸನ ಮತ್ತು ಶಾಸನ ಬರಹಗಳು ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿವೆ. ಇದರ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಅನೇಕ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಸಕ್ತರು ಇಲಾಖೆಯ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ವಿವರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ ಇಲಾಖೆಯು 100 ತಜ್ಞರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರತರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉಷಾ ಸುರೇಶ್ ಹೇಳಿದರು.

__________________________________________________________________________________________
 
EKAVI involvement in Kannada Software Development since May 2004 – How Kannada Ganaka Parishat has DUPED Govt. of Karnataka in Wrong Direction.
 
KANNADIGAS NEED to WAKE UP NOW !!!! 
HOW KANNADIGAS HAVE DERAILED KANNADA SOFTWARE DEVELOPMENT in KARNATAKA STATE.
KANNADA GANAKA PARISHAT and BARAHA have DESTROYED the KANNADA SOFTWARE DEVEKLOPMENT.
KANNADIGAS need to get involved in writing to Govt. of Karnataka, making RTI Applications and taking actions.
 
 
Background of Kannada Software Development “KSD”
 
·          Concerned about the sorry state of affairs in Kannada software by Shri Poornachandra Tejaswi and Dr. Lingadevaru Halemane called for a meeting at CIIL, Mysore , on 25-5-2004 . (refer Dr. Halemane’s article in Andolana)
·          The evasive replies of KGP to the issues raised at the meeting indicated that KGP was incapable of solving Kannada software problems. (refer Sastry’s reply from KGP)
·          Intrigued by KGP’s evasion, Shri Kumaraswamy of E-KAVI , USA , investigated into the reasons for KGP’s inadequacies and discovered that KGP was incompetent and un-professional. Some of the shocking revelations are: (refer Appendix I)
·          Dr. Halemane and E-KAVI organized another meeting on the 16-7-2004 to allow a face-to-face, frank and free discussions between the KGP executives, the software experts and former KGP functionaries and concerned litterateurs like Shri Tejaswi, Dr. Chandrashekar Kambara, Dr. G. Venkatsubbiah and publishers like Shri Rajaram. The main conclusions which were communicated to the press were: (refer Appendix II)
·          KGP, did not cooperate by absenting at the meeting and released to the press a statement full of lies which can be easily demolished based on facts like: (refer Appendix III)
 
 
 
E-KAVI is an international organization to provide a forum for Kannada literature and culture. It organizes events in all parts of the world. E- KAVI, is the international gateway to Kannada and its Culture.
Padmashree Dr. Chandrasekhara Kambar inaugurated E-KAVI on October 4th 2003 at  IRVINE , CALIFORNIA , USA with Shri V. M. Kumaraswamy at its helm.
E-KAVIis attempting to bring all Kannadigas together for the work of KANNADA in Bangalore , Karnataka and all over the world. Good progress has been achieved by E-KAVI in a short span.
E-KAVI will work with all Kannadigas, Balagas, Kootas, Organizations, Vedikes in all parts of Karnataka State and the world who uphold the PRIMACY and DIGINITY OF KANNADA.
 
 
Some of the other important activities of E-KAVI in the pipeline are:
v       To work towards making Kannada widely prevalent on the existing and future base of installed computers in Karnataka as well as it’s Diasporas around the world.
v       Demand for immediate implementation of the recommendations of Dr. Sarojini Mahishi report.
v       KUVEMPU Centenary Celebrations in the month of November, 2004.
v       Adopting Schools, Adopting Villages, Establishing Scholarships for poor students, Teaching Computers to Village Students, Weekly Visit to Villages, Working with Slum Children and getting connected with all Taluks and Districts.
 
2)        Shri T.S. Muthukrishnan of SRG Pvt. Ltd, will highlight, the corrupt means by which the some officials of Department of Information Technology, GOK colluded with an unknown and ill-equipped private body like Kannada Ganaka Parishat (KGP) to destroy the Kannada software industry by illegally developing a Kannada software called “Nudi” and monopolizing its supply throughout all GOK departments. ( refer Shri Muthukrishnan’s note)
3)        Shri Anbarasan of Applesoft, will emphasize the technically flawed process by which the standardization for Kannada fonts and keyboard was done and the totally untenable appointment of the Kannada Ganaka Parishat as the certifying agency and the mess it has created in the filed of Kannada software. (refer Shri Anbarasan’s note)
4)        Shri Anand S.K. of Cyberscape Multimedia Ltd., will illuminate the unprofessional and illegal way that KGP functioned and the reason people like him who questioned these nefarious activities were thrown out of KGP. He will also give compelling evidence as to how, Nudi and Baraha was based on stolen Intellectual Property of their “AKRUTI” product and how KGP continues to thwart the development of Kannada software by using the proximity to the decision makers to prevent a level playing field for purchase of Kannada software.
5)        Attention will also be drawn by all present to the flaws and lapses (refer Appendix IV) of KGP and Nudi as regards Kannada software and how unless rapid action is the existence of Kannada on computers and electronic devices is doomed.
 
Conclusion:
 
E-KAVI and the Kannada Software developers who participated in this press meet demand that:
 
a)        The illegal monopoly of KGP in distribution Nudi software should be stopped with immediate effect.
b)        The G.O. empowering KGP as the certifying agency and the sole developer for all Kannada software for the GOK should be withdrawn.
c)        Constitute an independent committee with the representation of the Kannada software developers to look into future development and funding of Kannada software activities.
d)        Demand return of all the funds illegally given to KGP by the GOK for the so-called development of Kannada software.
e)        Independent scrutiny and detailed audit of all the funds given to KGP by DIT or other agencies of the GOK and take action on the wrong doers.
f)          Compensate the software developers for loss of business over the last four years since the introduction of Nudi.
 
It is essential to take immediate corrective action, before the very usage of Kannada is eliminated from the computer and electronic mediums due to the flawed policies of DIT and KGP. Also in comparison with the progress made by other states and languages like Hindi and Tamil (refer Appendix V), Kannada has a lot of catching up to do so we implore GOK to wake up and act fast.
 
 
Appendix I
Shocking revelations about KGP found by Shri V. M. Kumaraswamy of E-KAVI
 
KGP has misled the GOK about its ability to undertake all and sundry tasks of developing Kannada software. It has no real technical personnel or expertise or infrastructure to develop Kannada software
KGP is run as a personal fiefdom of just two or three key functionaries, who took arbitrary, secretive decisions without consulting the committee members; hence it is an unprofessional organization.
KGP has garnered GOK funds by making false claims about its ability to develop Kannada software. KGP functionaries are misusing the funds with possible collusion from some elements in GOK.
KGP’s only development to date, Kalitha/Nudi software has infringed on the Intellectual Property Rights of others like “Akruti” by being derived from “Baraha” which itself has admitted to being derived from “Akruti”.
KGP has also misused the trust of software developers, when they submitted their software for evaluation and have reverse engineered the features of their software and Intellectual property and created Nudi. Hence, Nudi is not the original work of KGP as claimed.
KGP has not completed the majority of the tasks assigned to it by GOK for which funds have been released and is doing some trivial tasks like typing Kannada classics in the name of Kannada software development. Thus it is hoodwinking the GOK.
KGP is in an untenable position as both the referee (certification agency), competitor (developer) and has declared itself as the winner (self declaration).
KGP is monopolizing the supply of software to the GOK, by claiming it developed it and released it as freeware, whereas funds amounting to more than 30 lakhs were sanctioned for it without due processes demanded by the Transparency Act, like a tender and thereby preventing any other software vendor from supplying to the GOK.
KGP has been tacitly allowed by DIT to establish a monopoly by insisting only on usage of Nudi in all e-Governance projects that too using non-standard (bilingual) fonts.
 
Appendix II
Conclusions of the meeting held at Vijayanagar Club on 16-7-2004
KGP showed its hostility and non-cooperation by not participating in the meeting probably to cover up its inadequacies.
KGP is not equipped to shoulder the onerous responsibility of standardizing or certifying Kannada software due to lack of technical ability and inadequate skilled manpower or infrastructure, and hence the G.O. permitting it to certify Kannada software for standards compliance should be immediately withdrawn.
The GOK should constitute a two tier committee with immediate effect having people concerned about Kannada and Kannada software from various disciplines like literature, arts, academia, research institutions, software industry and non profit organizations. This committee should henceforth guide the development of Kannada software regarding standards, certification, funding of research and development and implementation and progress of Kannada usage in the GOK and the other public spheres.
Nudi developed by KGP using questionable means had become a monopoly and though it flouted the standards set by GOK and had some serious flaws, due to the support within the GOK by DIT, it was being imposed on all departments and undertakings as the only solution. This was against free and fair competition and hence Nudi’s monopoly should be curbed in interests of Kannada software development and opportunity should be given to all software developers whose software complied with the GOK standards.
Since Nudi was developed using GOK funds, it should be made “Open Source” and any interested developer should be able improve on it and make it available to the public, thereby reducing reliance on a sole agency like KGP, which as pointed out earlier was inadequately equipped for the task.
 
Appendix III
Refutation of the lies spread by KGP
 
Lie No. 1: KGP is not a certifying agency for Kannada software
This lie is exposed by the notification (attached herewith), which clearly states that KGP is appointed for certification. DIT has requested all the Kannada software developers to get their software certified from KGP, which is a certifying agency. KGP has examined the Kannada software of various Kannada software developers and issued a scrutiny report. This clearly proves that KGP is a certifying agency.
 
Lie No. 2: KGP is not a monopoly
DIT has sent a letter wherein it clearly states that Nudi is a testing software only (available free from KGP / DIT) and is to be used for testing for standards compliance of Kannada software.
In their elaborate letter to Lokayayukta (extract attached), DIT explicitly mentions that Nudi is a full-fledged software. If this is the case why would any GOK department need any other software and hence in reality DIT is thrusting Nudi in the guise of testing software to all its departments.
As part of its Mahiti project, the entire secretariat was interlinked using networked computers. It was insisted that all departments should send documents in Kannada using Nudi format only. This is a clear signal to all GOK departments regarding its clear preference for Nudi to the exclusion of others.
It is also claimed by DIT in its reply to Lokayukta(extract attached), that by using Nudi and only Nudi, savings to the tune of Rs. 24 lakhs, were effected by the GOK. This exposes the lie, that Nudi was a testing software as claimed earlier and was in fact a tool to exclude any other software vendor (though complying with standards) from supplying to the GOK.
The preamble to the G.O  maa.tham.e 234 a.da.vi 2001 dated 27.12.2001 clearly outlines the role of KGP as a sole Kannada software developer. QUOTE sarkaradha kacherigalalli dhainandhina kelasagalalli kannadavannu sampoornavaagi balasalu agathyavaadha kelavu anvayaka thanthramsagalannu kannada ganaka parishaththu abhivrudhdhi  padisi kaalakaalakke adhannu uththamapadisuva hagu innithara anvayaka thanthraamsagalannu  abhivrudhdhi padisuva UNQUOTE
The use non-standard encoding in e-governance projects proves the monopolistic mechanism of Nudi.
 
Lie No. 3: Nudi belongs to GOK and since the copyright is owned by the GOK, the question of monopoly does not arise when it uses it.
It is a fact that the software was developed for GOK, by KGP for a consideration paid out of GOK funds, without proper procedures being followed like tendering or ascertaining the capability or experience of a private body like KGP.
How could the GOK entrust a private body like KGP with certification or development of software and release funds when it had no prior experience or personnel or infrastructure. In fact KGP, which was registered as a not-for-profit trust, had no office of its own, no competent employees and had not filed a single return for its prior three years when the funds were given to it. Technically as per the Societies act, GOK had funded a huge sum to a defunct body without any due diligence. If this was not a creation of a monopoly, then what is it?
The Nudi software in question is a conglomeration of various software, developed by KGP, Keshava Ganaka Parishat, Shimoga, Vishwa Kannada Softech etc, which carry separate copyright notices, claiming to own the copyrights for those particular modules. Thus KGP’s claim that Nudi belongs to the GOK, itself is a debatable point and is being made to escape the charge of promoting a monopoly. On examining the copyright information of the exe, dll and font files of Nudi, it is found that copyright lies with KGP. It seems that there is a hidden agenda in claiming Nudi as a property of GOK.
 
Lie No. 4: Bilingual fonts in Nudi (which violate the standards) were made at the request of GOK and there is no violation of standards. Also conversion from bilingual to Standard GOK (monolingual) fonts is provided hence there is no violation of standards.
If Bilingual fonts, were indeed requested by the GOK, how come only KGP was sent this request, and none of the other certified vendors like Applesoft, SRG or Cyberscape Multimedia Ltd. Why was GOK partial to KGP? What were the specification for these fonts and where is the document requesting for these fonts from either GOK or to KGP?
In fact on being questioned about it by some vendors, Mr. Rajiv Chawla, the E-Governance Secretary, indicated that Kannada and Culture department would be requested to constitute a committee for this purpose, proving without doubt that this was not a standard. When asked about the status of this committee, no clarification was given in this regard, nor was any committee ever constituted in this regard.
The fact of the matter is that right from 1995, some vendors had developed the bilingual Kannada fonts, and had already supplied them to GOK for many years (evidence attached). When, Nudi was sought to be thrust on the GOK departments, many resisted, because it did not have the ease of use of those vendors fonts, especially when it came to switching in a document from Kannada to English and vice-versa. Hence when they came up against the intense user resistance of the unfriendly GOK standard monolingual fonts, KGP quietly stole the the bilingual font technique developed by the vendors and started supplying Nudi with the same to retain the monopolistic hold, without bothering to go thru the certification process, which would have exposed the hollowness and the defects in both the GOK Standard as well as KGP as a certifying body.
The Nudi packages supplied to GOK (including the one given to Lokayukta for evidence purpose) and public, does not contain the so-called converters for bilingual to monolingual fonts. So if ever there was such a thing, it was a very well kept secret from the users. In fact, even to this day as can be easily verified independently verified with the users, the majority of them are unaware of any conversion utility and happily continue to work with the bilingual fonts (because of ease of use) and hence violate all the standards that Nudi was developed ostensibly to preserve.
 
Lie No. 5: It is said the problems of the vendors was due to the usual problem of switching over from proprietary software to standardized one.
This is a complete misrepresentation of facts, because all the vendors, when asked by the GOK, agreed to comply with the standards.
There is concrete evidence (attached here) that KGP indeed certified that vendors like Applesoft, Cyberscape, CDAC and SRG satisfied the GOK requirements and these were declared as enlisted vendors of Kannada software meeting with the requirements, so the question of vendors difficulty of switching over to standards does not arise.
In fact, the real problem was caused by the adoption of the non-standard (bilingual fonts) introduced by KGP in Nudi, keeping both the vendors and the GOK in dark as pointed out earlier. Thus the problems were really created by KGP forcing a changeover of non-standards compliant (pre-certified vendors software) to the non-standards compliant bilingual fonts(using pirated IPR)  in Nudi!
 
Lie No. 6: KGP has not come in the way of any Kannada software developer and everyone is free to contribute to Kannada applications and software using GOK standards,
Indian Software Laboratory, Bangalore (ISL), had developed as early as in 1997/98, a novel and useful Kannada software, which could be called an administrative software for e-administration of any GOK department, called Kannada Kacheri. Various people in GOK were given demos and it was highly appreciated by many (evidence attached), including the former C.M., who even advised for its adoption as early as possible in GOK.
However, instead of encouraging its usage, KGP, mainly thru its secretary C.V. Srinath Sastry (CVS), while publicly appreciating the effort (evidence attached), would go around verbally depreciating it (at DIT and other departments), in fact at a later date after the lauch of Nudi, it was communicated to ISL, that if it complied with GOK standards (meaning Nudi) it could be acceptable.
By this time, due to lack of resources and the sheer fatigue of overcoming this resistance (created partially by KGP / CVS), ISL decided to enter into a joint venture with Cyberscape Multimedia Ltd. and the product was rechristened as e-Karyalaya. The product was substantially improved and re-launched with GOK standard fonts. Instead of helping in promoting the adoption and usage of this software, KGP in collusion with DIT hatched another sinister plan (probably to milk some more money out of GOK)
By studying the features and facilities in the demo versions given to some GOK departments, KGP along with some ex-DIT employees again reverted to the trick of copying this software (with active involvement of Shri Sastry’s son) and again stalled the development of a useful Kannada software, by launching an imitation of this software called e-Adalitha (even the name was a copy).
This, e-Adalitha (half-baked version) was released by Shri Bargur Ramchandrappa and Shri Vivek Kulkarni, with great fanfare (news item attached), claiming that this would (like Nudi??) result in great savings for the GOK.
Probably due to protests to IT Ministry and KDA (evidence attached) and the probe of Lokayukta (in matter of Nudi), KGP and DIT, could not complete ACT II ( a rehash of the Nudi saga) and could not re-enact the well oiled strategy of first copying some one else’s software and then getting a huge sum sanctioned (after tasting lakhs, perhaps the target would be now crores) for releasing it free to GOK.
Another case involving the Kannada and Culture Department’s project for developing a Multimedia CD and a Website for Dasa Sahitya is also very interesting. The tender was called by MSIL (which normally sells paper and operates cargo containers and obviously is far removed from either Dasa Sahitya or Software) inviting software developers to quote for the work. It was specified that only creative multimedia companies with knowledge (and appreciation) of Kannada literature should apply and that the raw text would be made available in Nudi format and this would have to be converted to the Multimedia content on CD as well as Web. It is pertinent to note that all this typing of Dasa Sahitya was given to some agencies (can we know, to whom and for what price). Just like it is a mystery how an organization dealing in paper was entrusted with a literary and software project, it is also very interesting to note that one of the key technical committee members deciding the qualifications of the vendor, had Shri Sastry of KGP. To this day it is not clear, how someone who has no idea about the technicalities of multimedia or web development can be on a committee to decide the qualification of vendors with years of expertise in this area. It is also important to note that this whole project worth about Rs. 50 Lakhs (estimated by MSIL) was finally (after a very long delay) bagged by a Delhi based firm, whose credentials about Kannada or literature may be quite questionable. None of the vendors from Karnataka, who it may be reasonably assumed may have better expertise in dealing with such a Kannada related matter even qualified, thanks to the great judgement of some eminent committee members who are sworn to be interested in Kannada development. Maybe KGP alone can answer some of these mysteries. It is also moot to know that the above mentioned Delhi firm has sub-contracted this work to a Bangalore based small multimedia firm (obviously who else would know Kannada Dasa Sahitya) for a fraction of the price which is a gross violation of the terms of the contract where it was clearly mentioned that no sub-contracting would be entertained.
 
Lie No. 7: KGP and DIT would like Kannada software to flourish and is not a competitor or obstacle and is interested only in compliance of software to standards.
Here are a list of major computerization works in Kannada undertaken by the GOK where none of the enlisted Kannada software vendors were involved though their software complied to standards and in each case there has been complete abdication of responsibility by DIT and KGP since there is no adherence to the standards:
·         Commissioner of Public Instructions (CPI) and DSERT have gone ahead and invited tenders and awarded them to private vendors for development of Interactive Educational materials to be used throughout Karnataka in schools. There was no emphasis either on ability to have the Kannada (which should have been obvious) nor any GOK standards for Kannada were followed. In most cases, teaching material in English (totally out of context for Karnataka) was “dubbed”  into horrible Kannada in a non-standard font.
·         Ration cards database software was created (by ECIL, Hyderabad) in non-standard Kannada fonts and crores of ration cards were issued, all over the state and DIT kept twiddling its thumbs, when crores of rupees were used to create this non standard Kannada database.
·         The Kaveri Property Registration project developed by CDAC uses non-standard Kannada fonts and close to Rs. 200 crores have been allocated for this project.
·         It is still not known, but presumably, the showpiece e-Governance project called “Bhoomi”  of which the DIT and the GOK is very proud of does not have the land records database in standard Kannada fonts.
·         The Karnataka State Election Commission, has created a massive database of voters all throughout Karnataka in Kannada without using the standard Kannada fonts.
·         It is not known whether any Kannada standards have been followed in the massive Treasury Computerisation Project initiated by the GOK.
 
Appendix IV
Lapses in Kannada software being used in GOK
 
Nudi software has many lapses like:
Nudi uses non-standard fonts (bilingual) using glyphs and ASCII codes which do not conform to the specified GOK standards.
The typing method in Nudi is not based on the standard typing method followed by typists and being taught in the courses conducted by the Directorate of Technical Education and various Universities and various private institutions and these courses are recognized as the minimum qualification for the posts of Typists and Stenographers vide Govt. Notification DPAR 27 SCR 83 dated 10th May 1983. The GOK while insisting on typing skills based on the standard typing method, installs Nudi, which is not based on the standard typing method, in their computers.
Nudi does not support, “Inscript” keyboard layout, which is a national level (BIS) standard, which was developed keeping frequency analysis and efficiency of fingering in mind.
Does not have good quality fonts.
There is no proper field level customer support, which is essential for any lay user.
There are many existing software installed like Akruti (Cyberscape Multimedia Ltd.), Shabdaratna (SRG), Surabhi (Applesoft), Leap/iLeap (CDAC) for which there are no converters as specified in the G.O.
There is no direct sorting method for tabular Kannada data in packages like Word, Excel etc., which can be used by non-specialist users not capable of doing programming.
There is no Kannada Dictionary help available.
There is no Kannada Spelling Checker.
There is no online Administrative Phrases Dictionary available.
There is no technical support team to refer or discuss any technical problems of Nudi.
No web based, discussion forum or technical support is available for Nudi.
There is no proper Unicode support in Nudi and the converter provided does not work.
There is no direct way of using email in Kannada using Nudi, only Kannada attachments can be sent, which is very cumbersome for those not having the Nudi font.
Nudi does not have proper support for creating web pages and does not support dynamic web fonts.
Nudi does not work with many popular DTP packages like Corel Ventura.
Nudi cannot be used for interactive Kannada website development, since it has no proper support for client level Active-X controls or Java applets and has no proper tools for web server based dynamic pages using the popular ASP or JSP technology
Nudi cannot be used for creating mathematical documentation using a popular software like LaTex.
Nudi cannot be used for many multimedia applications like video subtitling using popular packages like Art Deko etc.
Nudi fonts cannot be used in Unicode based applications in operating systems like Windows XP.
 
 
Appendix V
Developments in Hindi and Tamil software not available in Kannada.
 
These are some of the areas in which Kannada software development has to catch up with the other languages and states.
 
Hindi
Hindi has a vast library of good quality fonts available, more than 1000 fonts are available
Electronic Hindi dictionaries and thesaurus is available.
Hindi spelling checkers are available for many vendors and institutions.
Hindi to English and vice-versa translation software is readily available.
Hindi text to speech facility is available
Hindi speech to text facility is available
Localization of Hindi is available in many applications, Office Productivity suites and operating systems like Windows and Linux.
Web site development tools are available in Hindi
Interactive web based application development tools for ASP and JSP and .NET technologies are available.
Hindi Optical Character Recognition (OCR) software is available
Interactive Hindi learning and self evaluation software is available
Accounting packages are available in Hindi
Hindi Web Mailing systems are available
Hindi search engines are available
 
Tamil
Billing solution for organizations like Petrol Bunk, Jwellary shop, Store, Agency
Software for Inventory, Billing, Sales Invoicing, Purchases Ordering,
Multimedia educational CDs for learning Tamil and other subjects
CBTs/Learning CDs for learning computers, MS Office, Programming languages
Multimedia Children songs, stories and games
Accounting software
Emailing and Browsing Software
e-Dictionary
Grammar tools
Tamil learning/testing tools
Localisation tools
Localisation of MS Windows, Linux, OpenOffice
Office suites
Web based Tamil learning courses
Tamil Text to speech
Tamil OCR
Tamil to English translation
 ——————————————————————————————————————
Prepared by Shri Muthukrishnan, CEO, SRG Pvt Ltd.:
 
CORRUPTION, SWINDLING OF PUBLIC FUNDS & VIOLATION OF KARNATAKA TRANSPARENCY IN PUBLIC PROCUREMENT ACT.
 
Certain vested interests formed a group with a catchy name “Kannada Ganaka Parished” (K.G.P) and entered themselves in the books of Karnataka Govt. claiming to promote Kannada.
 
These vested interests hand-in-hand with the Corrupt Officials of the Directorate of Information Technology (D.I.T). hatched a conspiracy to swindle Public Funds by Violating KARNATAKA TRANSPARENCY IN PUBLIC PROCUREMENT ACT 1999.
 
CORRUPTION & SWINDLING OF PUBLIC FUNDS
 
After the “Classic Computers” deal, a Govt. Order was issued to make it mandatory for all the Govt. Dept. to buy Hardware or Software only from the registered and approved vendors. The K.G.P. is not a registered/approved vendor. Hence the purchase of Kannada Software from K.G.P. is a gross violation of the Govt. Order.
 
Another Govt. Order No. PD 121 CSS 97 Dated 08.01.1998 was also issued to decentralize the purchase of Computer Hardware and Software. Hence the centralized purchase of Kannada Software by the D.I.T. is a violation of the Govt. Order.
 
The then Director of K.G.C.C.( now D.I.T.) had issued, vide ref. GCC/TAP/385/97-98 Dated 18th June 1998, the “GUIDELINES FOR PURCHASE OF COMPUTER HARDWARE AND SOFTWARE BY THE DEPARTMENTS OF GOVERNMENT”.
 
Violation of all the above Govt. Orders has made this deal as another “Classic deal”.
 
The vested interests in K.G.P. would not have spent more than a few thousand rupees for the part-time programmer. But they had managed to siphon out several Lakhs of Govt. funds which was obviously shared by these vested interests with those Corrupt Officials of the D.I.T.
 
This has established the allegation of the Swindling of public funds jointly by the D.I.T. & K.G.P. In future it may run into crores of Rupees.
 
 
Violation of KARNATAKA TRANSPARENCY IN PUBLIC PROCUREMENT ACT.
 
The Karnataka transparency in public procurement act 1999 clearly defines the terms Procurement & Services. Procurement of Goods & Services without tender is prohibited.
 
The transparency was not maintained in this “deal” as no Tender was invited by D.I.T.
 
K.G.P. is a user group for Kannada Software like a group of Doctors for Hospitals. When it comes to the question of constructing a Hospital the contract can only be given to a Civil
Engineering contractor but not to a group of Doctors.
 
Similarly development of Software can only be given to a Software development Industry and not to user group like K.G.P.
 
Hence the Rules under the Act specifies the Pre-qualification Procedure.
 
The Act exempts only the projects under International arrangements. Hence the reason of Govt. aided project is wrong.
 
The Grant-in-aid is applicable only to propagation thru’ direct contact by established societies. K.G.P. is a DEFUNCT SOCIETY which is clear from the Letter from Registrar of Societies.
 
The Procurement of Goods & Services is very clear from the price list of Software and the G.O. is obviously a purchase order and not a Govt. aided project or Grant-in-aid.
 
These have established the violation of The Karnataka transparency in public procurement act 1999.
___________________________________________________________
Monopoly of KGP – Prepared by Mr. N. Anbarsan
                                                        
Through this press note, I briefly explain the facts related to the act of Monopoly of KGP, which has unethically monopolized the Kannada software development thereby causing irreparable damages to the development of Kannada on computers.
 
KGP has monopolized the Kannada software development in the following way:
 
1. by violating the standards prescribed for Kannada software
 
          a. Using Non-Standard encoding.
          b.Non provision of conversion utility to handle ISCII and standard encoding.
c.Non provision of any conversion utility to convert data using existing Kannada software.
d. Non issuance of certificates to the Kannada software developers to block their software.
e. Has developed Nudi without providing the standard manual typing method, which is being taught in polytechniques and is mandatory for recruitment of Typists and stenographers.
 
2. Bagged order to develop all the required software for Kannada.
 
3. Blocks the development of Kannada software by developing various software.
 
4. Acts as a middleman and gets the work done from the unrecognized developers.
 
5. Kills competition by forcing the users to use their uncertified, non-standard software.
 
Violation of Govt standards
 
I draw your attention to the item 1 of the G.O maa.tham.e 6 neesamvi 2000 Bangalore, dated 1.11.2000 QUOTE Kannada lipi thanthraamsha thayaarikaru, ee aadheshakke lagathisiruva anubhandhadhalliruva shishta mathu eaka roopa kannada aksharabhagagalu mathu ASCII sankethagalanne balasathakkadhdhu UNQUOTE which restricts the Kannada software developers to use only the standardized glyph codes and forbids to use any other coding in their Kannada software. However, KGP has devised a new non-standard proprietary encoding to take advantage over other softwares to monopolise Kannada software field.
In the same G.O, item 5 states that only those software developed as per the G.O to be included in the list of Govt approved software/software developers/software vendors are to be used QUOTE ee mele helalaadha ella nibhandhanegalige olapattu sidhdhapadisalaadha kannada thanthraamshagalu maathra sarkaaradha maanyathe padedha adhikrutha thanraamsagala / thnthraamsha thayaarakara / thanthraamsha maaraatagaarara pattiyallirabeku UNQUOTE. Eventhough, no one has certified Nudi for its conformity with the standard, Nudi is being distributed to user departments and general public.
The G.O in reference also insists the Govt departments and organizations to use only the kannada software which has been certified to meet the requirement of G.O. Item 6 reads as QUOTE karnaataka sarkaaradha ella ilaakegalu, karnaataka sarkaaradha swaamyake seridha nigamagalu, mandaligalu, praadikaaragalu, vishwavidhyaalayagalu, vidhyasamthegalu, sthaleeya samsthegalu, anudhanitha samsthegalu ee nibhandhanegalige olapattu pramaaneekruthavaadha kannada lipi thanraamshagalannu maathra balasabeku UNQUOTE.
Even after DIT directs KGP to issue certificates to those software which are in compliance with the stipulated standards, KGP has not issued any certificate but issued a report for having tested the software, probably with the hidden agenda of blocking the other softwares.
 
Govt of Karnataka elevated KGP as a sole Kannada software developer
 
The preamble to the G.O  maa.tham.e 234 a.da.vi 2001 dated 27.12.2001 clearly outlines the role of KGP as a sole Kannada software developer. QUOTE sarkaradha kacherigalalli dhainandhina kelasagalalli kannadavannu sampoornavaagi balasalu agathyavaadha kelavu anvayaka thanthramsagalannu kannada ganaka parishaththu abhivrudhdhi  padisi kaalakaalakke adhannu uththamapadisuva hagu innithara anvayaka thanthraamsagalannu  abhivrudhdhi padisuva… UNQUOTE
 
Is it not an action of MONOPOLY? One must realize that when the end user is not having any alternate choice, he ends up with monopolized product. For anything and everything, healthy  competition paves ways for advancement and creating new records. so also the same yardstick applies in the case of development of Kannada software. Unfortunately, this has been bypassed. In the instant issue any growth of technology is naturally to come through research, as it happened always in the past.
 
Blocks the development of Kannada software
 
KGP is also developing other software which is not covered in the list of G.O to sanction funds. Few examples of such software are Vethana to meet the accounting requirement and e-Adalitha to meet the office administrative requirement. Release of Vethana was also reported by some of the leading dailies.
 
KGP as a middleman
 
As is evident from Nudi software, the Copyrights of various components of Nudi rests with certain individuals. It proves that KGP is a middleman engaging certain select individuals and firms to derive the requisite results.
 
KGP Kills competition
 
KGP in nexus with officials in DIT has successfully installed Nudi software in all the computers of user departments. In order to achieve the goal of monopolized use of Nudi in every computers of GoK user departments, KGP and DIT jointly enacted the drama of “testing software”. DIT sent letters to all the user departments to use Nudi falsely claiming Nudi has been developed in conformity with the standards prescribed for Kannada software. KGP hired students to install the software in all the computers including the Secretariate network, which connects all the departments.
 
GoK has implemented its e-Governance projects using non-standard encoding by using the non-standard Nudi software. KGP also influences use its non-standard encoding through its SDK to implement various other Govt and non-Govt computerization projects.
 
In the name of standardization, KGP has messed up things. Grabbed the user bases in the name of standardization and forced the users to use non-standard encoding. As a result KGP achieved monopoly hold in Kannada software development.
 
As a result of this nexus NO developers could develop any innovative softwares or technologies to meet the growing needs of Kannada on computers.
 
Demands
 
1.   We urge the GoK to immediately stop the usage of Nudi which does not meet the laid down criteria and which is not certified until it fully conforms to the prescribed standards and is certified by competent agency.
 
2.   We urge the GoK to remove the unfair restrictive conditions imposed on the Kannada software developers and have level playing field for all Kannada software developers.
 
3.   We seek the Govt to implement the standard typing method adopted in the courses conducted by the Directorate of Technical Education and various other institutions in all the computerization projects.
____________________________________________________________

Advertisements

2 Responses to “KANNADIGARINDA KANNADA BHASHEGE ANYAYA”

  1. pbindu said

    ವಿಪರ್ಯಾಸ

  2. Mr. Coffee PD12-1 10-12 Cup Replacement Decanter for AD, AR, BL, PR, MP, UTC403, GBX12, White…

    I found your entry interesting thus I’ve added a Trackback to it on my weblog :)…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: